“Contoh Surat Kuasa”

Bookmark and Share
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp :
Adalah pemilik kenderaan sepeda Motor Yamaha /V 110 No. POL DD3586 MH.
Dengan ini memberikan kuasa kepada
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp :
Untuk mengrus pajak STNK motor tersebut diatas. Demikianlah surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.
Makassar, 20 oktober 2005
Yang diberikan kuasa ; yang memberi kuasa ;
Nama anak/dll nama Orang tua/dll

{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment