Tugas Pokok Gerakan Pramuka

Bookmark and Share

Tugas pokok Gerakan  Pramuka dijelaskan dalam UU 12/2010 Pasal 4, dan AD Gerakan Pramuka Tahun 2012, Pasal 4, serta diuraikan dalam ART  Gerakan Pramuka Tahun 2012, Pasal 5.Tugas Pokok Gerakan Pramuka menurut UU Nomor 12/2010, Pasal 4 dan AD Pasal 4

Gerakan  Pramuka  mempunyai  tugas  pokok  menyelenggarakan  pendidikan  kepramukaan bagi  kaum  muda  guna  menumbuhkan  tunas bangsa agar  menjadi  generasi  yang lebih  baik,  bertanggungjawab,  mampu  membina  dan  mengisi  kemerdekaan  serta  membangun  dunia yang lebih baik.


Tugas Pokok Gerakan Pramuka menurut ART Gerakan Pramuka Munaslub 2012, Pasal 5

(1)  Gerakan  Pramuka  mempunyai  tugas  pokok  menyelenggarakan  pendidikan kepramukaan  bagi  kaum  muda  guna  menumbuhkan  tunas  bangsa  agar  menjadi generasi  yang  lebih  baik,  bertanggungjawab,  mampu  membina,  dan  mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.

(2)  Penyelenggaraan  pendidikan  kepramukaan  tersebut  dilaksanakan  dengan  bimbingan anggota dewasa.

(3)  Dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  perlu  dilakukan  kerjasama  yang  baik  dengan orangtua dan guru agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan.

{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment