Kumpulan Zodiak

Bookmark and Share
Zodiak anjeun persi sunda edisi minggu ayeuna


1. Pirgo
- Pagawean nu cocok: dipipir cingogo bari ngitung tai domba
- Keuangan: aya pemasukan saeutik
- Asmara: bakal dicabok ku mitoha

2. Akuwarius
- Pagawean nu cocok: ngasuh anak toke
- Keuangan: teu gableg saperak perak acan
- Asmara: aya bencong nu resepeun

3. Piskes
- Pagawean nu cocok: ngajualan bilik
- Keuangan: bakal loba nu nagih hutang.
- Asmara: kabogoh sok sura seuri sorangan

4. Ariyes
- Pagawean nu cocok: ngalaan tutut jeung keong
- Keuangan: mun jualan tutut payu, nya pasti boga duit
- Asmara: can aya nu daekeun, cabutan heula bulu kelek

5. Tawurus
- Pagawean nu cocok: ngangon meri
- Keuangan: hayang duit mah nyieunan enog asin atuh! Sing aya kadaek!
- Asmara: dipikahayang ku tukang cilok

6. Gemini
- Pagawean nu cocok: tukang ngangon domba
- Keuangan: pangangguran sajati
- Asmara: jomlo wae, buru neangan pelet

7. Kanser
- Pagawean nu cocok: ngalaan tumila
- Keuangan: can aya pemasukan
- Asmara: aya nu resepeun ngan huntuna nonghol

8. Leyo
- Pagawean nu cocok: dagang lotek
- Keuangan: can bisa senang
- Asmara: ganti pelet deui

9. Libra
- Pagawean nu cocok: moe bujur dina suhunan
- Keuangan: ripuh
- Asmara: bakal aya nu bogoheun tapi budug

10. sekorpio
- Pagawean nu cocok: ngahampelasan huntu
- Keuangan: bakal meunang warisan taneuh sakarung
- Asmara: kapanggiheun pas salingkuh jeung domba

11. Sagitariyus
- Pagawean nu cocok: meresihan tikotok
- Keuangan: balangsak...balangsak...
- Asmara: kabogoh kawin jeung batur

12. Kaprikon
- Pagawean nu cocok: niupan bo'ol hayam
- Keuangan: sangsara wae
- Asmara: dipikaresep ku tukang comro

,ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ..ټ..ƗƗɐƗƗɐƗƗɐƗƗe,,,,{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment